آیا می دانستید که روسری نخی در زمستان از خود گرما تولید می کند.

آیا می دانستید که روسری نخی در زمستان از خود گرما تولید می کند؟ با مراجعه به سایت آراد برندینگ می توانید راجع به این موضوع اطلاعات کسب کنید.

روسری نخی که مورد انتخاب همگان است در فصل گرم سال بهترین پوشش برای سر می باشد. روسری نخی مشهد را از بازار های مشهد به عنوان سوغات هم می توان خریداری کرد.

روسری نخی را با توجه به جنس آن باید خریداری کرد. قیمت روسری نخی بستگی به الیاف نخی که در آن استفاده می شود دارد. همچنین جنس روسری نخی اگر خوب باشد کمک شایانی در گرمای تابستان می کند.

از جدید ترین روسری های نخی روسری ژاکارد نخی می باشد که انواع متفاوتی دارد. این نوع روسری ها می توانند با دیگر پارچه ها ترکیب شوند و جنس ژاکارد را تولید کنند.