انتقال آب روستایی با پمپ آب

اگر مهندسان در حال طراحی پمپی برای کمک به مردم روستایی در آفریقا هستند تا آب آشامیدنی تمیزی دریافت کنند.

ممکن است مجبور شوند پمپ آب 3 اینچ برقی را برای انتقال مقدار کمی آب (به اندازه کافی برای یک روستایی که از پمپ استفاده می کند).

در مسافت بسیار طولانی طراحی کنند.

در این مورد، مهندس پمپ آب ضد آب را برای غلبه بر هد پمپ بالا و جریان کم طراحی می کند.

برای کاربردهای متفاوت، مثلاً اگر مهندسان نیاز به پمپاژ آب از یک سیل به خارج از شهر داشته باشند.

ممکن است نیاز داشته باشند که مقدار زیادی آب را در فاصله بسیار کوتاهی روی یک دیوار سیلاب پمپاژ کنند.

این نوع پمپ دارای هد پمپ کم و دبی بالا می باشد.

نکته بعدی که یک مهندس پمپ آب پیستونی باید در نظر بگیرد بهره وری انرژی است.

در کشورهای کمتر توسعه یافته، مناطق بسیار دورافتاده و شرایط بلایای طبیعی، دسترسی به نیروی الکتریکی ممکن است محدود باشد.

بنابراین مقدار انرژی مورد نیاز یک پمپ آب خانگی صنعتی باید در دسترس یا به راحتی قابل دسترسی باشد و منابع جایگزین انرژی باید در نظر گرفته شود.

 • منابع:
  1. Pump It! Design-Build-Test Helpful Village Water Pumps
 • تبلیغات: 
  1. با تخمه یک سوپ خوشمزه درست کنید
  2. گرم کردن کلاس های مدرسه به روش رادیاتور
  3. موفقیت یک بانوی خانه دار با سرمایه گذاری اندک!
  4. کار آفرینی که توانست تمام بیکاران شهر را ریشه کن کند