کارخانه تولیدی روسری سه گوش

روسری سه گوش چه نوع روسری ای است؟ چرا کارخانه های تولیدی این روسری اغلب روسری های بافت سه گوش تولید می کنند؟

تولید انواع روسری نخی بلند در تنوع زیادی صورت می گیرد که یکی از مدل های آن روسری های سه گوش هستند که بر خلاف روسری های معمولی که چهارگوش دارند و مربعی شکل هستند، سه گوش دارند و در واقع مثلثی شکل هستند.

شاید به طور معمول روسری های سه گوش زیاد متداول نباشند اما یکی از کاربرد های مهم ان ها در زمستان است. این روسری ها به عنوان شال های رو دوشی در بین خانم ها استفاده می شوند و بسیار پر طرفدار هستند. به همین منظور کارخانجات روسری سه گوش، اغلب روسری های بافت تولید می کنند. اما در این بین روسری نخی کلفت هم موجود هستند که به عنوان رو دوشی کاربرد دارند.